Tävlingskommittéen har sammanträtt

Med anledning av två inkomna handlingar har tävlingskommittén haft ett extrainsatt möte idag på morgonen.
Efter mötet släpptes följande presskommuniké:

Tävlingskommittén har idag mottagit två handlingar. Handlingarna har bedömts som giltiga och bedömdes även som prioriterade att hantera skyndsamt. Detta föranledde att Tävlingskommitén idag haft ett extrainsatt möte.
Handlingarna i korthet:

Handling 1
Innehåller: Förslag och önskan om att flytta Aalborg 8 SVV Open från den 22 aug till lördagen den 29 alternativt söndagen den 30 augusti.
Skrivelsen är undertecknad Jakob Werkelin.

Handling 2
Innehåller: En protest mot nedkortningen av Aalborg 1. Protesten kräver att Aalborg 1 spelas om.
Protesten är undertecknad: Fredrik, Peter, Per, Håkan, Zedda!?, Jacke.

Tävlingskommittén fattade följande beslut angående dessa:
Vi kommer skyndsamt behandla båda skrivelserna. Tävlingskommittén består av Jacke, Peter och Mattias.
Helt naturligt blir att Peter och Jacke, som finns med bland de som skrivit under skrivelserna, på grund av jäv kommer uteslutas ur den vidare processen.
Tävlingskommittén kommer vidare under denna process kalla in extra resurs för att på bästa sätt kunna behandla de båda skrivelserna. Resursen kommer hämtas från styrelsen. Den styrelsrepresentant som inte finns bland de som undertecknat någon av skrivelserna är Magnus och därför kommer han med omedelbar verkan att ingå i tävlingskommittén. Någon gång inom de närmsta dagarna kommer vidare information om processen. Det är tävlingskommitténs högsta mål att processen runt detta ska genomsyras av öppenhet och delaktighet.

 

Handling 1 i sin helhet

Handling 2 i sin helhet

P