ÅRSMÖTE 2016

Boka den 8 Januari 2016 i din kalender. Då sker årets händelse med tillbakablickar och framtids planer. Spika datumet i ditt liv.

ÅRMÖTES FÖRHANDLINGAR SKÅNEVECKANS VÄNNER

Tid och plats återkommer styrelsen med inom rimlig tid.
Om du har några motioner som skall tas upp till mötet skall dessa vara
styrelse ordförande tillhanda senaste den 23 dec kl 15:00. 

P