mån. okt 25th, 2021

Här finns alla filer för årsmötet.

>Årmötespruttokoll
>Ekonomisk redovisning
>Tävlingsprogram
>Statistikgenomgång
>Bildspelet från intro
>Bildspelet om Portugalresan
>Rallycuttarnas förluster

>Årskrönikan

 

 

 

Lämna ett svar

P